Đăng nhập

Lịch công tác trong tuần

9:00 Họp xây dựng EA
TP.CNTT
Phòng họp 3
P.CNTT; TT CNTT-TT; tư vấn

9:00 Họp GBBC
Ban TGTU, Sở TTTT, Hội Nhà báo
Phòng Báo chí(TP: Nguyễn Văn Khanh; PTP: Nguyễn Thị Lan Hương), Ban Giám Đốc(GĐ: Dương Anh Đức)
P.BC chuẩn bị nội dung; Thanh tra Sở và P.TTĐT cùng tham dự

Hiện lịch hủy họp