Đăng nhập

Lịch công tác Ngày 20/07/2018

Sáng

  • 09:00Họp về triển khai liên thông 36a
  • PTP CNTT
  • Phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm CNTT&TT, Công ty FPT, Công ty NSS
  • Phòng họp 3

Chiều

  • 14:00Làm việc với Trường Trung cấp CNTT-TT
  • Giám đốc - Dương Anh Đức
  • Văn phòng Sở, Lãnh đạo Trường Trung cấp TTTT
  • Phòng họp 1