Đăng nhập

Lịch công tác Ngày 18/06/2018

Sáng

 • 08:30Làm việc với đơn vị tư vấn về mô hình đề xuất cho Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp
 • Phó Giám đốc Sở - Lê Quốc Cường
 • Trung tâm CNTT&TT, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Bưu chính viễn thông, Công ty Winbourne Consulting
 • Phòng họp 1
 • 09:00Họp P.BC
 • TP.BC Nguyễn Văn Khanh
 • Toàn thể CBCC P.BC
 • Phòng họp 4

Chiều

 • 14:00Làm việc với đơn vị tư vấn về khung kiến trúc IOC
 • Phó Giám đốc Sở - Lê Quốc Cường
 • Phòng Kế hoạch tổng hợp(PTP: Trần Trúc Cương; CV: Phạm Trung Chính), Trung tâm CNTT&TT(PGĐTT: Đoàn Ái Nghiệp; CV: Nguyễn Văn Hậu), Phòng Thông tin điện tử(PTP: Nguyễn Trịnh Đình Hoà), Phòng Công nghệ thông tin(PTP: Võ Thị Thu Sương), Phòng Bưu chính viễn thông
 • Phòng họp 1
 • Phòng CNTT hỗ trợ hệ thống họp trực tuyến qua Skype