Đăng nhập

Lịch công tác Ngày 15/08/2018

Sáng

  • 08:30Nâng cấp, mở rộng hệ thống 1022
  • Phó Giám đốc Sở - Lê Quốc Cường
  • Trung tâm CNTT&TT, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Bưu chính viễn thông, Đơn vị tư vấn
  • Phòng họp 1

Chiều