Đăng nhập

Lịch công tác Ngày 17/07/2018

Sáng

 • 08:30Nghe đơn vị tư vấn báo cáo GIS giai đoạn 2
 • Tư vấn, Phòng BCVT, Trung tâm CNTT
 • Phòng họp 1

Chiều

 • 14:00Họp báo cung cấp thông tin sơ kết hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông 06 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018
 • Giám đốc - Dương Anh Đức
 • BGĐ, Lãnh đạo các phòng
 • Phòng họp 1
 • 15:30Công tác kiểm soát TTHC của Sở
 • Giám đốc - Dương Anh Đức
 • BGĐ, Lãnh đạo các phòng
 • Phòng họp 1
 • Văn phòng (pháp chế)